บทความ | BLOG
16/07/2023

– ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพสิตด้วย Sealant คุณภาพ –

รอยต่อแผ่นคอมโพสิต การเลือกใช้ Sealant

โดย: Installation Team Siaminter
บทความ | BLOG
16/07/2023

– ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพสิตด้วย Sealant คุณภาพ –

รอยต่อแผ่นคอมโพสิต การเลือกใช้ Sealant

โดย: Installation Team Siaminter

รอยต่อแผ่นคอมโพสิต การเลือกใช้ Sealant

ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพสิตด้วย Sealant คุณภาพ

– ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพสิตด้วย Sealant คุณภาพ –

ยาแนวรอยต่อ Sealant เป็นวัสดุที่สำคัญในการติดตั้งแผ่นคอมโพสิต โดยมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรอยต่อระหว่างแผ่นคอมโพสิตและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เช่น เส้นรอบขอบหรือรอยเชื่อมระหว่างแผ่น การเลือกใช้ Sealant ที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ในความคงทนและการป้องกันการรั่วซึมของงานอลูมิเนียมคอมโพสิต
1. ประเภทของ Sealant:
 • Silicone Sealant: เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและมีความต้านทานต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV แสงแดดได้ดี อีกทั้งยังมีความต้านทานต่อสารเคมี แต่อาจมีระยะเวลาการแห้งนานกว่าประเภทอื่นๆ

 • Polyurethane Sealant: เป็นประเภทที่มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงสูง มีความต้านทานต่อสภาวะอากาศ และความยืดหยุ่นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สามารถใช้กับพื้นผิวแบบหลากหลายได้ เช่น โลหะ ไม้ และคอนกรีต

 • Acrylic Sealant: เป็นประเภทที่มีความนิยมในงานที่ไม่ต้องการความยืดหยุ่นมาก มีการแห้งเร็วและเป็นทนต่อสภาวะอากาศดี

2. ความยืดหยุ่นและความเป็นอัลตร้าไวต์:

 • ควรเลือก Sealant ที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของแผ่นคอมโพสิตในสภาวะอุณหภูมิที่สลับกัน

 • ควรเลือก Sealant ที่มีความเป็นอัลตร้าไวต์ (Elastic Recovery) สูง เพื่อให้สามารถกลับสู่สภาวะเดิมหลังจากถูกยืดออก

3. การยืดหยุ่นเมื่อเกิดการเคลื่อนไหว:

 • Sealant ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น ความผันผวนของอาคารที่เกิดจากสภาพอากาศหรือแรงสั่นสะเทือน

4. ความคงทนต่อสภาวะอากาศและสารเคมี:

 • Sealant ควรมีความทนทานต่อสภาวะอากาศ และสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อม เช่น สารเคมีที่พบในบริเวณเมืองหรือสารเคมีจากอุตสาหกรรม

 • ควรเลือก Sealant ที่มีความทนทานต่อแสงแดดและความร้อน เพื่อป้องกันการเกิดการเสื่อมสภาพจากแรงร้อนสูง

5. การตรวจสอบมาตรฐานและการรับรอง:

 • ควรเลือก Sealant ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ASTM, ISO, หรือมาตรฐานด้านการก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสามารถรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้

การเลือกใช้ Sealant ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่นคอมโพสิต เพราะจะช่วยให้แผ่นคอมโพสิตมีความคงทน ป้องกันการรั่วซึม และติดตั้งได้อย่างมั่นใจ
Sealant ที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อมของโครงการด้วย ดังนั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือกใช้ Sealant สำหรับการยาแนวรอยต่อระหว่างงานอลูมิเนียมคอมโพสิตในโครงการของคุณ

รอยต่อแผ่นคอมโพสิต การเลือกใช้ Sealant

ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพสิตด้วย Sealant คุณภาพ

– ยาแนวรอยต่อแผ่นคอมโพสิตด้วย Sealant คุณภาพ –

ยาแนวรอยต่อ Sealant เป็นวัสดุที่สำคัญในการติดตั้งแผ่นคอมโพสิต โดยมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรอยต่อระหว่างแผ่นคอมโพสิตและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เช่น เส้นรอบขอบหรือรอยเชื่อมระหว่างแผ่น การเลือกใช้ Sealant ที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ในความคงทนและการป้องกันการรั่วซึมของงานอลูมิเนียมคอมโพสิต

1. ประเภทของ Sealant:

 • Silicone Sealant: เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและมีความต้านทานต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV แสงแดดได้ดี อีกทั้งยังมีความต้านทานต่อสารเคมี แต่อาจมีระยะเวลาการแห้งนานกว่าประเภทอื่นๆ

 • Polyurethane Sealant: เป็นประเภทที่มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงสูง มีความต้านทานต่อสภาวะอากาศ และความยืดหยุ่นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สามารถใช้กับพื้นผิวแบบหลากหลายได้ เช่น โลหะ ไม้ และคอนกรีต

 • Acrylic Sealant: เป็นประเภทที่มีความนิยมในงานที่ไม่ต้องการความยืดหยุ่นมาก มีการแห้งเร็วและเป็นทนต่อสภาวะอากาศดี

2. ความยืดหยุ่นและความเป็นอัลตร้าไวต์:

 • ควรเลือก Sealant ที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของแผ่นคอมโพสิตในสภาวะอุณหภูมิที่สลับกัน

 • ควรเลือก Sealant ที่มีความเป็นอัลตร้าไวต์ (Elastic Recovery) สูง เพื่อให้สามารถกลับสู่สภาวะเดิมหลังจากถูกยืดออก

3. การยืดหยุ่นเมื่อเกิดการเคลื่อนไหว:

 • Sealant ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น ความผันผวนของอาคารที่เกิดจากสภาพอากาศหรือแรงสั่นสะเทือน

4. ความคงทนต่อสภาวะอากาศและสารเคมี:

 • Sealant ควรมีความทนทานต่อสภาวะอากาศ และสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อม เช่น สารเคมีที่พบในบริเวณเมืองหรือสารเคมีจากอุตสาหกรรม

 • ควรเลือก Sealant ที่มีความทนทานต่อแสงแดดและความร้อน เพื่อป้องกันการเกิดการเสื่อมสภาพจากแรงร้อนสูง

5. การตรวจสอบมาตรฐานและการรับรอง:

 • ควรเลือก Sealant ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ASTM, ISO, หรือมาตรฐานด้านการก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสามารถรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้

การเลือกใช้ Sealant ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่นคอมโพสิต เพราะจะช่วยให้แผ่นคอมโพสิตมีความคงทน ป้องกันการรั่วซึม และติดตั้งได้อย่างมั่นใจ
Sealant ที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้งานและสภาพแวดล้อมของโครงการด้วย ดังนั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือกใช้ Sealant สำหรับการยาแนวรอยต่อระหว่างงานอลูมิเนียมคอมโพสิตในโครงการของคุณ

⬅︎

Stacks Image 281967
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: 093-592-2524 | 062-428-4156
ฝ่ายขาย งานติดตั้ง: 062-528-4156 | 089-479-4994
ส่วนกลาง: 02-744-5595
แฟ็กซ์: 02-116-1984
โลโก้ไลน์
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: ID-Line @alucom
icon-symbol for address-pin
ที่อยู่:
11/239 หมู่ 3 ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
Stacks Image 282016
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต:
ฝ่ายขาย งานติดตั้ง:
ส่วนกลาง:
แฟ็กซ์:
โลโก้ไลน์
เชิญแอดไลน์:
ID-Line @alucom
คิวอาร์โีค้ด Siaminter @alucom
icon-symbol for address-pin
ที่อยู่:
11/239 หมู่ 3 ต. สำโรง
อ. พระประแดง
จ. สมุทรปราการ 10130