แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต PREMIUM ไม่ลามไฟ

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต PREMIUM ไม่ลามไฟ

แผ่นคอมโพสิต ไม่ลามไฟ Knauf / Altex FR Fireproof Aluminium Composite Panel มีคุณสมบัติทนไฟไม่ลามไฟ และเป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียงจากภายนอกอาคาร
แผ่นคอมโพสิต ไม่ลามไฟ Knauf / Altex FR Fireproof Aluminium Composite Panel มีคุณสมบัติทนไฟไม่ลามไฟ และเป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียงจากภายนอกอาคาร

ALUMINIUM COMPOSITE INNOVATION Brand KNAUF

ALUMINIUM COMPOSITE INNOVATION Brand KNAUF

เสาแผ่นคอมโพสิตนอฟ

แนะนำผลิตภัณฑ์

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเทรดพรีเมี่ยม นอฟอฟอาร์ 4.00 มม. เหมาะสำหรับงานตกแต่งกายนอกอาคาร น้ำหนักเบา ความคงตัวสูง ผิวแผ่นเรียบเนียน ทนทานต่อสภาวะอากาศในทุกฤดู ป้องกันการกัดกร่อนและการหลุดล่อนจากมลกาวะได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยนวัตกรรมฟิล์มสีระดับโลกจึงทำให้ฟิล์มสีของนอฟยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติป้องกันการซีดจางจากรังสียูวีตามมาตรฐาน AAMA 2605-13 ไส้กลางประกอบด้วยวัสดุทนไฟ Non-combustibe mineral-flled core มีคุณสมบัติทนไฟไม่ลามไฟ และเป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียงจากภายนอกอาคาร จึงช่วยลดอุณหภูมิ และเสียงรบกวนภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี หมาะกับงานสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะอาคารสาธารณะ อาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น
เสาแผ่นคอมโพสิตนอฟ

แนะนำผลิตภัณฑ์

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเทรดพรีเมี่ยม นอฟอฟอาร์ 4.00 มม. เหมาะสำหรับงานตกแต่งกายนอกอาคาร น้ำหนักเบา ความคงตัวสูง ผิวแผ่นเรียบเนียน ทนทานต่อสภาวะอากาศในทุกฤดู ป้องกันการกัดกร่อนและการหลุดล่อนจากมลกาวะได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยนวัตกรรมฟิล์มสีระดับโลกจึงทำให้ฟิล์มสีของนอฟยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติป้องกันการซีดจางจากรังสียูวีตามมาตรฐาน AAMA 2605-13 ไส้กลางประกอบด้วยวัสดุทนไฟ Non-combustibe mineral-flled core มีคุณสมบัติทนไฟไม่ลามไฟ และเป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียงจากภายนอกอาคาร จึงช่วยลดอุณหภูมิ และเสียงรบกวนภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี หมาะกับงานสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะอาคารสาธารณะ อาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟเอฟอาร์ 4.00 มม. ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมประกบหน้า-หลังกับไส้กลางทนไฟ Non-combustible mineral-flled core ด้วยกระบวนการ Lamination process ซึ่งเป็นขบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโดยการหลอมละลายไส้กลาง และประสานเข้ากับแผ่นอลูมิเนียม เพื่อให้แผ่นทุกแผ่นเรียบสนิทตามมาตรฐานนอฟ
แซนด์วิชแผ่นนอฟ
แผ่นอลูมิเนียมด้านหน้าเคลือบด้วยชั้นฟีล์มคุณภาพสูง Polvinylidene Fluoride (PVDF) resin Kynar500 ที่สัดส่วน 70% ทรือ Hylar 5000 หรือ Lumilon-based (fluorocarbon coating (FEVE) เคลือบบนผิวแผ่นอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการ Preventive Painting และด้วยระบบการเคลือบสีแบบต่อเนื่อง ( Continuous roller coating process ) ทำให้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทนอฟมีสีเรียบเนียนสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ผิวด้านหน้าปิดกับด้วยแผ่น Protective Film คุณภาพสูง หนา 80 ไมครอน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนจากการขนส่งและติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียมด้านหลัง เคลือบด้วยชั้นฟิล์ม Polyester เพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากปฏิทรียา 0xidation

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟเอฟอาร์ 4.00 มม. ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมประกบหน้า-หลังกับไส้กลางทนไฟ Non-combustible mineral-flled core ด้วยกระบวนการ Lamination process ซึ่งเป็นขบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโดยการหลอมละลายไส้กลาง และประสานเข้ากับแผ่นอลูมิเนียม เพื่อให้แผ่นทุกแผ่นเรียบสนิทตามมาตรฐานนอฟ
แซนด์วิชแผ่นนอฟ
แผ่นอลูมิเนียมด้านหน้าเคลือบด้วยชั้นฟีล์มคุณภาพสูง Polvinylidene Fluoride (PVDF) resin Kynar500 ที่สัดส่วน 70% ทรือ Hylar 5000 หรือ Lumilon-based (fluorocarbon coating (FEVE) เคลือบบนผิวแผ่นอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการ Preventive Painting และด้วยระบบการเคลือบสีแบบต่อเนื่อง ( Continuous roller coating process ) ทำให้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทนอฟมีสีเรียบเนียนสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ผิวด้านหน้าปิดกับด้วยแผ่น Protective Film คุณภาพสูง หนา 80 ไมครอน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนจากการขนส่งและติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียมด้านหลัง เคลือบด้วยชั้นฟิล์ม Polyester เพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากปฏิทรียา 0xidation

อลูมิเนียมอัลลอย

นอฟเลือกใช้อลูมิเนียมอัลลอยเกรด AA 3003-H16 เป็นเกรดมาตรฐานสำรับงานตกแต่งปิดผิวภายนอกอาคาร การเลือกใช้เกรดอลูมิเนียมให้เหมาะสมกับสภาพสภาวะแวดล้อมของตำแหน่งที่ตั้งแต่ละอาคารเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้ออกแบบ อลูมิเนียมอัลลอยเกรด AA3003-H16 เป็นอลูมิเนียมเกรดที่มีความทนทานต่อสภาพการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และมีความแข็งของเนื้อวัสดุที่พอเหมาะ ไม่อ่อนเกินไปหรือแข็งเกินไปสำหรับการขึ้นรูป ประกอบ ติดตั้ง เหมาะกับอาคารขนาดกลางจนถึงอาคารขนาดใหญ่

อลูมิเนียมอัลลอย

แผ่นอลูมิเนียมด้านหน้าเคลือบด้วยชั้นฟีล์มคุณภาพสูง Polvinylidene Fluoride (PVDF) resin Kynar500 ที่สัดส่วน 70% ทรือ Hylar 5000 หรือ Lumilon-based (fluorocarbon coating (FEVE) เคลือบบนผิวแผ่นอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการ Preventive Painting และด้วยระบบการเคลือบสีแบบต่อเนื่อง ( Continuous roller coating process ) ทำให้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทนอฟมีสีเรียบเนียนสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ผิวด้านหน้าปิดกับด้วยแผ่น Protective Film คุณภาพสูง หนา 80 ไมครอน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนจากการขนส่งและติดตั้ง แผ่นอลูมิเนียมด้านหลัง เคลือบด้วยชั้นฟิล์ม Polyester เพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากปฏิทรียา 0xidation
แผ่นคอมโพสิตในจินตนาการ

ระบบเคลือบสี

แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิท นอฟ เคลือบสีด้วยระบบสีคุณภาพสูง Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Kynar500 resin ที่สัดส่วน 70% หรือ Hylar 5000 ทรือ Lumiflon-based fluorocarbon coating (FEVE) กระบวนการเคลือบสีของนอฟ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานจากผู้ผลิตสีชั้นนำทั้งอาทิ เช่น Beckers แล: PPG ทำให้มั่นใจได้ว่า สีทุกแผ่นของนอฟเป็นไปตามมาตรฐานการรับประกัน 100%
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทของ นอฟ ยังผ่านการทดสอบคุณภาพการเคลือบสีตามมาตฐาน AAMA 2605-13 อาทิเช่น การทดสอบความซีดจางของชั้นสีเคลือบ การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี ค่าความทนทานต่อการกัดกร่อนของชั้นฟิล์ม และค่าการยึดเกาะของชั้นฟิล์ม เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่าระบบคุณภาพการเคลือบสี แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟ เทียบเท่าผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ
แผ่นคอมโพสิตในจินตนาการ

ระบบเคลือบสี

แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิท นอฟ เคลือบสีด้วยระบบสีคุณภาพสูง Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Kynar500 resin ที่สัดส่วน 70% หรือ Hylar 5000 ทรือ Lumiflon-based fluorocarbon coating (FEVE) กระบวนการเคลือบสีของนอฟ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานจากผู้ผลิตสีชั้นนำทั้งอาทิ เช่น Beckers แล: PPG ทำให้มั่นใจได้ว่า สีทุกแผ่นของนอฟเป็นไปตามมาตรฐานการรับประกัน 100%
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทของ นอฟ ยังผ่านการทดสอบคุณภาพการเคลือบสีตามมาตฐาน AAMA 2605-13 อาทิเช่น การทดสอบความซีดจางของชั้นสีเคลือบ การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี ค่าความทนทานต่อการกัดกร่อนของชั้นฟิล์ม และค่าการยึดเกาะของชั้นฟิล์ม เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่าระบบคุณภาพการเคลือบสี แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟ เทียบเท่าผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ
มาตรฐานการทนไฟ

มาตรฐานการทนไฟ

thex Created with Sketch.

คุณสมบัติการทนไฟ

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟเอฟอาร์ 4 มม. ไส้กลางประกอบด้วยวัสดุทนไฟ Non-combustible mineral-filled core มีคุณสมบัติทนไฟไม่สามไฟและไม่ก่อให้เกิดสารพิษ ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น NFPA 285 จากสทรัฐอเมริกา EN13501-1 จากยุโรป เป็นต้น
นอกเหนือจากการทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมีการทดสอบคุณภาพกายใน โดยการจำลองสภาวะเพลิงไหม้เป็นระยะเวลา 25 นาที หลังจากนาทีที่ 25 ผลการทดสอบ พบว่าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟเอฟอาร์ ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่มีการแพร่กระจายของไฟ

คุณสมบัติการทนไฟ

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟเอฟอาร์ 4 มม. ไส้กลางประกอบด้วยวัสดุทนไฟ Non-combustible mineral-filled core มีคุณสมบัติทนไฟไม่สามไฟและไม่ก่อให้เกิดสารพิษ ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น NFPA 285 จากสทรัฐอเมริกา EN13501-1 จากยุโรป เป็นต้น
มาตรฐานการทนไฟ

มาตรฐานการทนไฟ

thex Created with Sketch.
นอกเหนือจากการทดสอบตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังมีการทดสอบคุณภาพกายใน โดยการจำลองสภาวะเพลิงไหม้เป็นระยะเวลา 25 นาที หลังจากนาทีที่ 25 ผลการทดสอบ พบว่าแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท นอฟเอฟอาร์ ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่มีการแพร่กระจายของไฟ
PPG Approved Applicator Certificate
KYNAR 500 Certificates
Certificate of Registration
Architectural PVF2 Coatings Certificate
Interpon Silver Approved Applicator Certificate
Verification of CPD Compliance Certificate
Certificate and Applicator Logos
KYNAR 500 Certificates
Certificate and Applicator Logos
Stacks Image 280424
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: 093-592-2524 | 062-428-4156
ฝ่ายขาย งานติดตั้ง: 062-528-4156 | 089-479-4994
ส่วนกลาง: 02-744-5595
แฟ็กซ์: 02-116-1984
โลโก้ไลน์
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: ID-Line @alucom
icon-symbol for address-pin
ที่อยู่:
11/239 หมู่ 3 ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
Stacks Image 280473
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต:
ฝ่ายขาย งานติดตั้ง:
ส่วนกลาง:
แฟ็กซ์:
โลโก้ไลน์
เชิญแอดไลน์:
ID-Line @alucom
คิวอาร์โีค้ด Siaminter @alucom
icon-symbol for address-pin
ที่อยู่:
11/239 หมู่ 3 ต. สำโรง
อ. พระประแดง
จ. สมุทรปราการ 10130