บทความ | BLOG
18/05/2023

– ระบบเคลือบสี ACP แบบไหนเหมาะกับงานของคุณ –

ระบบเคลือบสีแผ่นคอมโพสิต PE, PVDF, FEVE

โดย: Dolhathai B
บทความ | BLOG
18/05/2023

– ระบบเคลือบสี ACP แบบไหนเหมาะกับงานของคุณ –

ระบบเคลือบสีแผ่นคอมโพสิต PE, PVDF, FEVE

โดย: Dolhathai B

ระบบเคลือบสีแผ่นคอมโพสิต PE, PVDF, FEVE

อาคารติดตั้งคอมโพสิตสีสัน สีส้ม สีเขียว สีชมพู

ระบบเคลือบสี ACP แบบไหนเหมาะกับงานของคุณ

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ACP) เป็นวัสดุที่ให้สีสันสวยงาม มีหลากหลายสีให้เลือก ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า แผ่นคอมโพสิตนั้น มีระบบการเคลือบสีแผ่นอย่างไรบ้าง แล้วระบบไหนที่เหมาะกับการนำไปใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อความคุ้มค่าทั้งในด้านความสวยงาม คงทน และ งบประมาณ ระบบสีของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ACP) มีหลายระบบ โดยที่ระบบสีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางมี 3 ระบบ ได้แก่ PE, PVDF และ FEVE ซึ่งแต่ละระบบจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปดังนี้

ระบบสี PE (Polyethylene)

เป็นระบบสีที่ใช้สาร Polyethlene เป็นตัวช่วยในการทำให้สีติดแน่นกับเนื้อผิวของแผ่นคอมโพสิตได้ดีขึ้น โดยสีที่นำมาใช้ในระบบนี้จะเป็นสีที่มีความคงทนต่อแสงแดดไม่ดีเท่ากับระบบสี PVDF แต่ก็ยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศและสารเคมีได้ดี ช่วยลดการขีดข่วนได้ดี สีมีความคงทน แต่ยังคงเป็นระบบสีที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร งานป้าย งานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการรักษาสีให้ดีเพื่อไม่ให้สีลอกหรือจางในการใช้งานในระยะยาว

ระบบสี PVDF (Polyvinylidene fluoride)

เป็นระบบสีที่มีการเคลือบสีด้วย ฟลูออรีน คาร์บอน เรซิน เม็ดสีที่ละลายด้วยสารประกอบพิเศษ แล้วผ่านขั้นตอนการอบด้วยอุณหภูมิสูง เกิดเป็นชั้นฟิล์มเคลือบผิววัสดุ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีความคงทนต่อแสงแดดสูง ความต้านทานต่อสารเคมี และความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ ระบบสี PVDF เป็นระบบสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต รวมถึงยังให้ความสวยงามและสามารถสร้างลักษณะพิเศษให้กับการตกแต่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบสี PVDF จะมีราคาที่สูงกว่าระบบสีอื่น ๆ เล็กน้อย แต่ถือว่าคุ้มค่ากับความสามารถและคุณภาพของวัสดุที่จะได้รับ นอกจากสีเคลือบด้วยระบบ PVDF แบบมาตรฐานแล้ว คือ การใช้ระบบ Kynar 500/Hylar 5000 ซึ่งเคลือบสีไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง ทำให้สีมีความทนทานต่อกรด-ด่าง และมลภาวะ จึงเหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร

ระบบสี FEVE (Fluoroethylene vinyl ether)

เป็นระบบที่มีการเคลือบและอบด้วยสีประเภทโพลียูรีเทน มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ทำให้ได้สีที่สดใส สวยงามและเป็นมันวาวสูง เป็นระบบสีที่มีความต้านทานสภาพอากาศ และสารเคมีที่ดี มีความแข็งแรง สามารถใช้ได้ยาวนาน ระบบสี FEVE ยังมีความสามารถในการป้องกันการเกิดความเสียหายจากแสงแดดและความร้อนได้ดี ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นในอาคารได้ นอกจากนี้ ระบบสี FEVE ยังช่วยลดการใช้พลังงานในการทำความสะอาดเพราะมีความต้านทานต่อฝุ่น ควัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ด้วย

สรุป ข้อแตกต่างของ ระบบสี PE, PVDF และ FEVE

ความทนทาน - ระบบสี PVDF มีความทนทานต่อแสงแดดและความร้อนที่สูงกว่า PE และ FEVE
ความสวยงาม - ระบบสี FEVE มีความสวยงามและสีสันที่สดใส PVDF และ PE
ความคงทน - ระบบสี PVDF และ FEVE มีความคงทนต่อสารเคมีและสภาพอากาศที่หนักแน่นมากกว่า PE
ราคา - ระบบสี PE มีราคาถูกกว่า PVDF และ FEVE โดยทั่วไป

สรุป การใช้งาน

การใช้งาน - ระบบสี PE มักนำไปใช้ในงานที่ไม่ต้องการความทนทานและความคงทนต่อสภาพอากาศ เช่น งานตกแต่งภายในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ งานป้าย หรืองานที่ต้องการต้นทุนที่ต่ำกว่า
การใช้งาน - PVDF และ FEVE จะนำไปใช้ในงานที่ต้องการความทนทานและคงทนต่อสภาพอากาศ เช่น การใช้งานภายนอกอาคาร และโครงการต่างๆที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจใช้งานแผ่นอลูมินียมคอมโพสิตในการตกแต่งอาคาร ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของคุณว่าเน้นการให้ความสำคัญไปในด้านใด เพื่อความคุ้มค่า และเหมาะสมสำหรับคุณที่สุด

ระบบเคลือบสีแผ่นคอมโพสิต PE, PVDF, FEVE

อาคารติดตั้งคอมโพสิตสีสัน สีส้ม สีเขียว สีชมพู

ระบบเคลือบสี ACP แบบไหนเหมาะกับงานของคุณ

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ACP) เป็นวัสดุที่ให้สีสันสวยงาม มีหลากหลายสีให้เลือก ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า แผ่นคอมโพสิตนั้น มีระบบการเคลือบสีแผ่นอย่างไรบ้าง แล้วระบบไหนที่เหมาะกับการนำไปใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อความคุ้มค่าทั้งในด้านความสวยงาม คงทน และ งบประมาณ ระบบสีของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ACP) มีหลายระบบ โดยที่ระบบสีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางมี 3 ระบบ ได้แก่ PE, PVDF และ FEVE ซึ่งแต่ละระบบจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปดังนี้

ระบบสี PE (Polyethylene)

เป็นระบบสีที่ใช้สาร Polyethlene เป็นตัวช่วยในการทำให้สีติดแน่นกับเนื้อผิวของแผ่นคอมโพสิตได้ดีขึ้น โดยสีที่นำมาใช้ในระบบนี้จะเป็นสีที่มีความคงทนต่อแสงแดดไม่ดีเท่ากับระบบสี PVDF แต่ก็ยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศและสารเคมีได้ดี ช่วยลดการขีดข่วนได้ดี สีมีความคงทน แต่ยังคงเป็นระบบสีที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร งานป้าย งานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการรักษาสีให้ดีเพื่อไม่ให้สีลอกหรือจางในการใช้งานในระยะยาว

ระบบสี PVDF (Polyvinylidene fluoride)

เป็นระบบสีที่มีการเคลือบสีด้วย ฟลูออรีน คาร์บอน เรซิน เม็ดสีที่ละลายด้วยสารประกอบพิเศษ แล้วผ่านขั้นตอนการอบด้วยอุณหภูมิสูง เกิดเป็นชั้นฟิล์มเคลือบผิววัสดุ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีความคงทนต่อแสงแดดสูง ความต้านทานต่อสารเคมี และความทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ ระบบสี PVDF เป็นระบบสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต รวมถึงยังให้ความสวยงามและสามารถสร้างลักษณะพิเศษให้กับการตกแต่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบสี PVDF จะมีราคาที่สูงกว่าระบบสีอื่น ๆ เล็กน้อย แต่ถือว่าคุ้มค่ากับความสามารถและคุณภาพของวัสดุที่จะได้รับ นอกจากสีเคลือบด้วยระบบ PVDF แบบมาตรฐานแล้ว คือ การใช้ระบบ Kynar 500/Hylar 5000 ซึ่งเคลือบสีไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง ทำให้สีมีความทนทานต่อกรด-ด่าง และมลภาวะ จึงเหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร

ระบบสี FEVE (Fluoroethylene vinyl ether)

เป็นระบบที่มีการเคลือบและอบด้วยสีประเภทโพลียูรีเทน มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ทำให้ได้สีที่สดใส สวยงามและเป็นมันวาวสูง เป็นระบบสีที่มีความต้านทานสภาพอากาศ และสารเคมีที่ดี มีความแข็งแรง สามารถใช้ได้ยาวนาน ระบบสี FEVE ยังมีความสามารถในการป้องกันการเกิดความเสียหายจากแสงแดดและความร้อนได้ดี ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในการทำความเย็นในอาคารได้ นอกจากนี้ ระบบสี FEVE ยังช่วยลดการใช้พลังงานในการทำความสะอาดเพราะมีความต้านทานต่อฝุ่น ควัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ด้วย

สรุป ข้อแตกต่างของ ระบบสี PE, PVDF และ FEVE

ความทนทาน - ระบบสี PVDF มีความทนทานต่อแสงแดดและความร้อนที่สูงกว่า PE และ FEVE
ความสวยงาม - ระบบสี FEVE มีความสวยงามและสีสันที่สดใส PVDF และ PE
ความคงทน - ระบบสี PVDF และ FEVE มีความคงทนต่อสารเคมีและสภาพอากาศที่หนักแน่นมากกว่า PE
ราคา - ระบบสี PE มีราคาถูกกว่า PVDF และ FEVE โดยทั่วไป

สรุป การใช้งาน

การใช้งาน - ระบบสี PE มักนำไปใช้ในงานที่ไม่ต้องการความทนทานและความคงทนต่อสภาพอากาศ เช่น งานตกแต่งภายในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ งานป้าย หรืองานที่ต้องการต้นทุนที่ต่ำกว่า
การใช้งาน - PVDF และ FEVE จะนำไปใช้ในงานที่ต้องการความทนทานและคงทนต่อสภาพอากาศ เช่น การใช้งานภายนอกอาคาร และโครงการต่างๆที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจใช้งานแผ่นอลูมินียมคอมโพสิตในการตกแต่งอาคาร ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของคุณว่าเน้นการให้ความสำคัญไปในด้านใด เพื่อความคุ้มค่า และเหมาะสมสำหรับคุณที่สุด
Stacks Image 281482
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: 093-592-2524 | 062-428-4156
ฝ่ายขาย งานติดตั้ง: 062-528-4156 | 089-479-4994
ส่วนกลาง: 02-744-5595
แฟ็กซ์: 02-116-1984
โลโก้ไลน์
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: ID-Line @alucom
icon-symbol for address-pin
ที่อยู่:
11/239 หมู่ 3 ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
Stacks Image 281531
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต:
ฝ่ายขาย งานติดตั้ง:
ส่วนกลาง:
แฟ็กซ์:
โลโก้ไลน์
เชิญแอดไลน์:
ID-Line @alucom
คิวอาร์โีค้ด Siaminter @alucom
icon-symbol for address-pin
ที่อยู่:
11/239 หมู่ 3 ต. สำโรง
อ. พระประแดง
จ. สมุทรปราการ 10130
ฝ่ายขาย แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิต: ID-Line @alucom